Latest From The Blog

Home/NEWS
NEWS2021-04-30T06:48:25+00:00

By |September 28th, 2021|Categories: Uncategorized|

Poziv za prijave na mednarodno usposabljanje za mlade o finančni pismenosti v okviru projekta E+ FINLIT v marcu 2022, na Poljskem

V okviru Erasmus+ Mladi v akciji projekta Finančna pismenost za hitrejšo finančno neodvisnost (FinLit) je razpisanih 8 prostih mest za državljane Republike Slovenije, stare med 18 in 24 let. V marcu 2022 bo organizirano mednarodno usposabljanje mladih na Poljskem za preizkušanje spletne platforme in testne različice e-tečaja ter didaktičnih gradiv za pridobivanje novih znanj in kompetenc na področju finančne pismenosti.

Usposabljanje bo potekalo 5 dni s spremljevalnim programom in družabnimi aktivnostmi. Koordinatorska organizacija MKC Maribor bo v soorganizaciji z Mednarodnim inštitutom za implementacijo trajnostnega razvoja Maribor zagotovila večinsko kritje stroškov, nastalih s potovanjem in nastanitvijo v času usposabljanja mladih udeležencev iz Slovenije, poskrbela bo tudi za odgovorno spremljevalno osebo.

Kandidati bodo ob koncu usposabljanja prejeli potrdilo o udeležbi in Youthpass certifikate.

PRIJAVA

By |September 22nd, 2021|Categories: Uncategorized|

BUILDING BRIDGES: KOMPETENČNI VPRAŠALNIK NA TEMO PODJETNIŠKE AKTIVNOSTI MLADIH ZNOTRAJ KROŽNEGA GOSPODARSTVA

POVEZAVA DO VPRAŠALNIKA

Erasmus+ projekt: Building bridges for circular economy by fostering youth entrepreneurship, želi s ciljem vrednotenja stopnje kompetenc mladih s področij zelenega dogovora in podjetniških aktivnosti znotraj krožnega gospodarstva identificirati potencialne vrzeli v znanju in oblikovati nove učne materiale, ki bodo temeljili na analizi rezultatov tega vprašalnika ter nacionalnih state-of-the-art poročil.

Vprašalnik pred teboj sestavlja 24 vprašanj in je anonimen.

Predviden čas reševanja vprašalnika znaša 5 minut.

Zahvaljujemo se za tvoj čas in prispevek.

By |September 14th, 2021|Categories: Uncategorized|

TRAIN-CE-FOOD e-training

SEPTEMBER 20th – 23th 2021
15:30 – 17:15 CET
ONLINE

TRAIN-CE-FOOD project objective is acquiring innovative specialised competences for young people, by empowering them to use entrepreneurship and cooperative skill-sets and mindsets, enabling them to create much more efficient cooperative solutions and business models in the field of circular economy and food supply chains via open online learning and in-depth remote coaching.

TRAIN-CE-FOOD online training is a chance to:
  • Participate as an active evaluator of the e-course training.

  • Receive professional mentoring on the topics of circular economy, food supply chains, business models, social entrepreneurship and cooperatives.

  • Create a new business idea.

  • Start your circular entrepreneurship path.

  • Receive a certificate of attendance to enrich your CV.

  • Network and meet like-minded young people.

  • Become an active change-maker!

REGISTRATION

By |September 7th, 2021|Categories: Uncategorized|

Izjava za javnost

Out of the Box International, je skupaj s partnerji iz Cipra (CSI), Grčije (IED & AKMI), Italije (JUMP), Madžarske (IMRO), Slovenije (MIITR) in Srbije (EDUFONS) pričel z izvajanjem projekta: “CI-You: Circular economy youth leaders”.

CI-You projekt želi opolnomočiti mlade, da prevzamejo iniciativo in skozi organizirana usposabljanja spodbujati razvoj veščin, potrebnih za delovanje na področjih krožnega gospodarstva.

Marko Paunovic, direktor Out of the Box International, je poudaril pomembnost medsektorskega sodelovanja v promociji in spodbujanju izobraževalnih praks ter iniciativ za krožno gospodarstvo. Takšen koncept je še posebej pomemben pri delu z mladimi, saj različne organizacije pristopajo k ciljni skupini preko raznolikih kanalov in z uporabo lastnih praks, s čimer se zagotavlja višja stopnja aktivacije mladih.

Projekt promovira kakovost služb v krožnem gospodarstvu znotraj konzorcija partnerskih držav, preko usposabljanja mladih za pridobivanje potrebnih veščin za delovanje v tem sektorju. Potencial mladih za samo-zaposlovanje v krožnem gospodarstvu znotraj EU namreč še ni povsem realiziran. Veliko mladih ima strokovne kompetence, povezane s krožnim gospodarstvom, primanjkuje pa jim krožno-podjetniških veščin.

Osrednji cilj CI-You projekta je nadalje izboljšati stopnjo kulture zelenega podjetništva v Evropi, z usposabljanjem mladih na področjih znanja in konceptov o krožnem gospodarstvu oziroma:

(1) Usmerjati mlade h krožnemu gospodarstvu, da bodo koristili karierne priložnosti znotraj sektorja;

(2) razviti jasno definirano podjetniško strategijo krožnega gospodarstva za mlade v smeri oblikovanja zelenih delovnih mest;

(3) razviti prilagodljive učne vire, ki bodo zmožni zagotavljanja, spremljanja in prepoznave ključnih kompetenc za spodbujanje samo-zaposlovanja mladih oziroma njihove zaposljivosti v sektorju krožnega gospodarstva;

(4) omogočiti mladim, pedagogom, mladinskim organizacijam, odločevalcem in ostalim deležnikom razumevanje načel in koristi krožnega gospodarstva;

(5) širiti koncept krožnega podjetništva znotraj EU in širše, podpirati integrirane politike in naslavljati trenutne ovire za implementacijo načel krožnega gospodarstva v podjetniške strategije in cilje.

CI-You projekt izvaja 8 partnerjev, ki delujejo v Belgiji (OTB), Cipru (CSI), Grčiji (IED & AKMI), Italiji (JUMP), Madžarski (IMRO), Sloveniji (MIITR) in Srbiji (EDUFONS).

Za več informacij obiščite spletno stran: https://circulareconomyproject.org/.

Projekt sofinancira program Evropske unije, Erasmus+.

By |April 30th, 2021|Categories: Uncategorized|

Poziv za prijave na mednarodno usposabljanje za mlade v okviru TRAIN-CE-FOOD projekta, financiranega s strani evropske komisije v juliju 2021

PRIJAVA

V okviru projekta TRAIN-CE-FOOD je MIITR razpisal 3 prosta mesta za usposabljanje mladih med 18 in 24 let, državljanov Republike Slovenije.
MIITR Maribor v soorganizaciji z ostalimi TRAIN-CE-FOOD partnerji pripravlja mednarodno usposabljanje za mlade, ki želijo pridobiti znanja s področja zadružništva, podjetništva in krožnega gospodarstva v povezavi s prehranskim sektorjem. Usposabljanje bo izvedeno v začetku julija 2021 v Osijeku, Hrvaška. Udeleženci bodo vključeni v preizkušanje testne različice interaktivnega e-tečaja ter učnih gradiv, pripravljenih v okviru projekta TRAIN-CE-FOOD. Usposabljanje bo trajalo 5 dni s spremljevalnim programom in družabnimi aktivnostmi. MIITR bo skupaj s partnerskimi organizacijami zagotovil večinsko kritje stroškov, nastalih s potovanjem in nastanitvijo udeležencev v času usposabljanja, poskrbel za odgovorno spremljevalno osebo ter zavarovanje. Kandidati bodo ob koncu usposabljanja prejeli tudi Youthpass certifikate.

By |April 30th, 2021|Categories: Uncategorized|

GD HIVE: KOMPETENČNI VPRAŠALNIK O EVROPSKEM ZELENEM DOGOVORU & KROŽNEM GOSPODARSTVU

POVEZAVA DO VPRAŠALNIKA

Erasmus+ projekt GD HIVE: Podjetniška aktivnost mladih znotraj krožnega gospodarstva za doseganje ciljev evropskega zelenega dogovora, preverja stopnjo znanja in kompetenc na tem področju med mladimi z namenom identificiranja obstoječih vrzeli in oblikovanja novih izobraževalnih materialov na podlagi analiziranih odgovorov tega vprašalnika in nacionalnega “state-of-the-art” poročila.

Vprašalnik sestoji iz 25 vprašanj in je anonimen.

Za izpolnjevanje bo potrebno do 5 minut.

Go to Top