Program Opolnomočenje mladih za trajnostni osebni razvoj je projekt, ki želi mladim v Mariboru približati neformalno učenje in usposabljanje ter jim omogočiti, da skozi le to večajo svoje kompetence, avtonomijo ter znanje.

V okviru projekta smo do sedaj izvedli že tri delavnice ali usposabljanja ter predstavili kratkotrajne Erasmus+ mobilnosti, ki jih nudimo mladim.

Predstavitev kratkotrajnih E+ mobilnosti za mlade

  1. avgusta, 2. septembra ter 13. septembra so v spletnih okoljih potekale predstavitve kratkotrajnih Erasmus+ mobilnosti, ki se jih mladi lahko udeležijo v sodelovanju z MIITR v okviru številnih projektov, ki jih implementiramo. Vsi projekti ponudijo mobilnosti v obliki:
  • 1-dnevnih nacionalnih delavnic, ki služijo predstavitvam projekta;
  • fokusne skupine za potrebe preverjanja obstoječega znanja na določene tematike (npr. stanje finančne pismenosti med mladimi, ki imajo 18 do 24 let);
  • zaključna mednarodna konferenca s predstavitvijo osrednjih rezultatov projekta, partnerjev in dodane vrednosti za udeležence;
  • enotedenskihbrezplačnih mladinskih izobraževalnih izmenjav.

Udeležba na programu je brezplačna za udeležence z namenom spodbujanja aktivne participacije mladih pri soustvarjanju (trajnostnih) priložnosti v osebnem in poklicnem razvoju mladih.

Vizija MIITR-a se zdi mladim ključna predvsem pri reševanju različnih socialnih problematik mladih. Mladi so skozi evalvacijske vprašalnike izrazili zadovoljstvo s ponudbo mobilnostih v okviru projektov ter se veselijo sodelovanja v prihodnje. Tako smo pridobili nekaj zainteresiranih in entuziastičnih mladih ljudi, ki so se pripravljeni udeležiti naših mladinskih izmenjav, pa tudi preostalih dogodkov.

VEČ INFORMACIJ: