Opolnomočenje mladih za trajnostni osebni razvoj

Program Opolnomočenje mladih za trajnostni osebni razvoj je projekt, ki želi mladim v Mariboru približati neformalno učenje in usposabljanje ter jim omogočiti, da skozi le to večajo svoje kompetence, avtonomijo ter znanje.

Mlade želimo spodbuditi k mobilnosti, mednarodnem povezovanju in medgeneracijskem sodelovanju ter ustvarjanju široke internacionalne socialne mreže. S pomočjo aktivnosti v okviru projekta bodo mladi lažje dostopali do trga delovne sile in kulturnih dobrin ter uvideli pomembnost trajnostnega načina življenja, solidarnosti,  prostovoljstva, ustvarjalnosti ter inovativnosti.
Vse našteto prispeva k aktivnem sodelovanju tako v lokalnem kot mednarodnem okolju, prav tako pa k opolnomočenju mladih za trajnostni osebni razvoj.

Projekt koordinira Mednarodni inštitut za implementacijo trajnostnega razvoja ter je sofinanciran s strani Mestne občine Maribor.