Zbornica Larissa in organizacija INNOVATION HIVE sta 6. in 7. septembra gostila drugo transnacionalno srečanje projekta “WIN – Introducing the job profile of Workplace Innovation Manager”, ki se izvaja v okviru programa Erasmus+.

Projekt WIN želi neposredno obravnavati potrebe in izzive, s katerimi se soočajo podjetja, MSP in organizacije pri svojih prizadevanjih za upravljanje in spodbujanje inovacij na delovnem mestu z uvedbo poklicnega profila Workplace Innovation Manager.

V projektu sodelujejo še Italijansko-nemška gospodarska zbornica, Mednarodni inštitut za implementacijo trajnostnega razvoja Slovenije, organizacija International GmbH Creative Corporate Training iz Nemčije, Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica iz Slovenije, Balkan Bridge iz Bolgarije. in Madžarsko-bolgarska gospodarska zbornica.

Pričakuje se, da bo projekt WIN prispeval k razvoju novega delovnega profila vodje inovacij na delovnem mestu, tako da bo služil trojnemu namenu:

  • Uvedba koncepta inovativnosti v evropska MSP z ustreznimi politikami za spodbujanje in ohranjanje inovacij na delovnem mestu.
  • Izboljšanje zmogljivosti evropskih MSP za doseganje inovacij na delovnem mestu na trajnosten način.
  • Poudarite prednosti inovacij na delovnem mestu in kako prinašajo večjo produktivnost in pozitivne finančne rezultate.

V okviru prvega dne srečanja so imeli partnerji priložnost razpravljati o napredku izvajanja posameznih akcij projekta, s poudarkom na analizi trenutnega stanja glede inovacij na delovnem mestu tudi v sodelujočih državah. kot o oblikovanju skupne metodologije za razvoj poklicnega profila Workplace Innovation Manager.

Dnevni red drugega dne se je nanašal na administrativno spremljanje projekta in načrtovanje naslednjih akcij do zaključka projekta (30. 4. 2024). Srečanje se je zaključilo s podelitvijo potrdil o udeležbi partnerjem s strani podpredsednika zbornice Larissa g. Dimitrisa Papalexisa.

Preberete lahko tudi naš zadnji e-novičnik in si ogledate fotografije iz dogodka: