Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica je 13. in 14. februarja gostila tretje transnacionalno srečanje projekta “WIN – Introducing the job profile of Workplace Innovation Manager”, ki se izvaja v okviru programa Erasmus+.

Projekt WIN želi neposredno obravnavati potrebe in izzive, s katerimi se soočajo podjetja, MSP in organizacije pri svojih prizadevanjih za upravljanje in spodbujanje inovacij na delovnem mestu z uvedbo poklicnega profila Workplace Innovation Manager.

V projektu sodelujejo še Italijansko-nemška gospodarska zbornica, Mednarodni inštitut za implementacijo trajnostnega razvoja Slovenije, organizacija International GmbH Creative Corporate Training iz Nemčije, Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica iz Slovenije, Balkan Bridge iz Bolgarije. in Madžarsko-bolgarska gospodarska zbornica.

Pričakuje se, da bo projekt WIN prispeval k razvoju novega delovnega profila vodje inovacij na delovnem mestu, tako da bo služil trojnemu namenu:

  • Uvedba koncepta inovativnosti v evropska MSP z ustreznimi politikami za spodbujanje in ohranjanje inovacij na delovnem mestu.
  • Izboljšanje zmogljivosti evropskih MSP za doseganje inovacij na delovnem mestu na trajnosten način.
  • Poudarite prednosti inovacij na delovnem mestu in kako prinašajo večjo produktivnost in pozitivne finančne rezultate.

V okviru prvega dne srečanja so imeli partnerji priložnost razpravljati o napredku izvajanja posameznih akcij projekta, s poudarkom na analizi trenutnega stanja glede inovacij na delovnem mestu tudi v sodelujočih državah. kot o oblikovanju skupne metodologije za razvoj poklicnega profila Workplace Innovation Manager.

Preberete lahko tudi naš zadnji e-novičnik in si ogledate fotografije iz dogodka: