V okviru projekta BuildingBridges for Circular Economy by Fostering Youth Entrepreneurship je bil  razvit učni načrt za potrebe e-tečaja o krožnem gospodarstvu (KG) in zelenem podjetništvu (ZP) znotraj Erasmus+ projekta, z namenom boljšega vključevanja mladih v podjetniške priložnosti
na omenjenih področjih.

ORIS UČNEGA NAČRTA & STRUKTURA E-TEČAJA:
Modul 1 vsebuje 40 ur vsebin in individualnega študija:
– Zeleno podjetništvo;
– Poslovni načrt v zelenem podjetništvu;
– Financiranje zelenih podjetij;
– Praktične vsebine za oblikovanje zelenega podjetja.

Modul 2 vsebuje 40 ur vsebin in individualnega študija:
– Uvod v krožno gospodarstvo;
– Tehniški in biološki cikli;
– Krožni dizajn;
– Poslovni modeli krožnega gospodarstva.

Projektni partnerji so v procesu priprave e-tečaja, ki vsebuje učne materiale, kot so: priročnik, predstavitve, videi, študije primerov, individualne naloge in raziskovalne vaje. Pridružite se nam v sooblikovanju zelene prihodnosti Evrope preko pridobivanja znanj, kako uspeti kot zeleni podjetnik!