Evropski teden zmanjševanja odpadkov bo letos potekal med 20. in 28. novembrom, in predstavlja največjo vseevropsko pobudo za spodbujanje izvajanja enotedenskih akcij ozaveščanja o trajnostnem ravnanju z viri in odpadki.

Tokrat bomo tematiko nagovorili tudi MIITR, Mednarodni institut za implementacijo trajnostnega razvoja v sodelovanju z MOM, Mestno občino Maribor. MIITR bo izvedel 2-dnevno izobraževalno delavnico z naslovom: Usposabljanje in spodbujanje sodelovanja za trajnostno ravnanje z odpadki na območju Mestne občine Maribor.

Izobraževalna delavnica bo potekala 23. in 24. novembra 2021 ob 17. uri, na MKC Maribor (Ob železnici 16) v obliki enodnevnega dogodka, v dveh ponovitvah. Prijave zbiramo na eva@miitr.eu do zapolnitve prostih mest. Vabljeni ste vsi zainteresirani deležniki, saj so odpadki skupni vsem, trajnostno ravnanje z njimi pa postaja vse pomembnejše, tudi konkurenčna prednost mest in regij. Dogodek je tako namenjen prebivalcem Mestne občine Maribor, mladim, lokalnim podjetjem in zaposlenim, javnim institucijam ter nevladnim organizacijam, odločevalcem.

Vsebina dogodka bo predstavljena skozi 4 ključne sklope: a) odnos do okolja: posameznik in organizacija, b) odpadek kot inovativna rešitev, c) koncepti krožnega gospodarstva v praksi, d) EU smernice, evropski zeleni dogovor ter trajnostni razvoj do 2030.