DOBRODOŠLI V ZAKLJUČEVANJE PROJEKTA GD HIVE

GD HIVE oziroma “Podjetniška dejavnost mladih v okviru krožnega gospodarstva za doseganje ciljev evropskega zelenega dogovora” je projekt, ki ga MIITR izvaja skupaj s partnerji iz Avstrije (STRATECO), Grčije (INNOVATION HIVE), Litve (ENTRI) in Poljske (FEIO).

Namen projekta je razvijanje spretnosti in kompetenc na področju krožnega gospodarstva s poudarkom na podjetniških dejavnostih mladih – mladih kot podjetnikov, lastnikov podjetij, zaposlenih, brezposelnih mladih ali razvijalcev zagonskih podjetij. Glavni rezultat projekta bodo mikrousposabljanja o zelenem dogovoru (ZD) in krožnem gospodarstvu (KG), ustvarjanju inovacij znotraj ZD in KG ter podjetniških priložnostih in ustanavljanju zelenega podjetja.

MIITR je v mesecu maju 2022 izvedel tudi nacionalno delavnico, enodnevni dogodek za zainteresirane deležnike. Namen dogodka je bil predstaviti projekt, njegove cilje in naslednje korake, kot je mobilnost mladih v Litvi junija 2022, ter pridobiti povratne informacije udeležencev glede vsebin, ki jih projektni konzorcij razvija in izvaja v okviru intelektualnih rezultatov. Poglobili smo se v teme in dodali ugotovitve iz IO1: poročilo o stanju o obstoječih kompetencah mladih in ravni znanja o zelenem podjetništvu.

Udeleženci so razmišljali o tem, zakaj je raven znanja o (zelenem) podjetništvu nižja (manj obravnavanih tem v okviru splošnega formalnega izobraževanja) in kako lahko mladi izkoristijo priložnosti zelenega dogovora EU (kandidirajo za financiranje, se pridružijo ali ustanovijo zelene pobude …) ter zakaj je pomembno, da je podjetništvo zeleno in krožno (trajnostni razvoj gospodarstva, družbe in okolja).

V mesecu juliju 2022 pa projekt GD HIVE tudi uradno končujemo z Mednarodno zaključno konferenco, ki bo potekala v avstrijskem Grazu in sicer v sredo, 6. julija s pričetkom ob 10.30. Več informacij v priponki. V kolikor se dogodka ne morete udeležiti v živo, toplo vabljeni na sodelovanje preko online povezave v pripetem vabilu.

Predstavljeni bodo ključni rezultati projekta: state-of-the-art izsledki poročila ter e-tečaj z 96 učnimi sklopi za mlade med 18. in 24. letom, ki bodo po koncu projekta tudi prosto dostopni v angleškem, nemškem, litvanskem, grškem, poljskem in slovenskem jeziku.

Več o projektu in naših rezultatih: https://greendeal-hive.eu/