V zadnjih letih se je izjemno povečalo število mikropodjetij, ki jih vodijo ženske v lepotnem in wellness sektorju. Ženske so z veseljem izkoristile priložnost, da svojo strast do lepote in dobrega počutja spremenijo v uspešna podjetja. Vendar pa je za zagotovitev nadaljnje rasti in uspeha teh podjetij ključnega pomena, da se osredotočimo na podjetništvo in krepitev finančnih zmogljivosti, ki so posebej prilagojene ženskam v teh panogah. Če jih opremimo z bistvenim znanjem, spretnostmi in viri, jim lahko omogočimo, da premagajo edinstvene izzive, s katerimi se srečujejo.

V skladu s tem ciljem si projekt EnFinCap prizadeva obravnavati resnične izzive, s katerimi se na trgu dela srečujejo mikro podjetnice. S poglobljenimi intervjuji in raziskavami so projektni partnerji opredelili resnične potrebe teh žensk ter razvili cilje, ki so v skladu z usmeritvami politike in razmerami na trgu dela. Cilj projekta EnFinCap je opolnomočiti mikro podjetnice tako, da jim zagotovi kompetence, znanje in samozavest, ki so potrebni, da prevzamejo nadzor nad svojim življenjem ter zgradijo varno prihodnost zase in za svoje družine.

Projekt EnFinCap se je uspešno zaključil z zaključnim srečanjem, ki je potekalo 6. in 7. junija v Mariboru. Na tem srečanju so se zbrali partnerji projekta, ki so proslavili uresničitev skupnih ciljev. Pomemben vrhunec zaključka projekta sta bila dokončanje in objava platforme EnFinCap, ki jo spremlja obsežno gradivo za usposabljanje, na voljo v več jezikih. Na zaključnem srečanju so partnerji razpravljali o dosežkih projekta in o pridobljenih izkušnjah ter oblikovali strategijo za trajnostno prihodnost projekta EnFinCap. Zaključek projekta EnFinCap predstavlja pomemben korak naprej pri podpori mikro podjetnicam, spodbujanju enakosti spolov in spodbujanju podjetniškega uspeha v skupnostih.

Projekt EnFinCap ni le učinkovito obravnaval izzivov, s katerimi se soočajo mikro podjetnice v lepotnem in wellness sektorju, temveč je tudi utrl pot za njihovo opolnomočenje in dolgoročni uspeh. Z osredotočanjem na podjetništvo in krepitev finančnih zmogljivosti, prilagojenih posebej za ženske, jim je projekt EnFinCap zagotovil potrebna orodja in vire za premagovanje ovir in uspešno poslovanje.

Če vas zanima več o projektu, lahko obiščete spletno stran: https://enfincap.eu/index.php/sk/home-sl/

Preberete lahko tudi naš zadnji e-novičnik.