GD HIVE: KOMPETENČNI VPRAŠALNIK O EVROPSKEM ZELENEM DOGOVORU & KROŽNEM GOSPODARSTVU

Erasmus+ projekt GD HIVE: Podjetniška aktivnost mladih znotraj krožnega gospodarstva za doseganje ciljev evropskega zelenega dogovora, preverja stopnjo znanja in kompetenc na tem področju med mladimi z namenom identificiranja obstoječih vrzeli in oblikovanja novih izobraževalnih materialov na podlagi analiziranih odgovorov tega vprašalnika in nacionalnega “state-of-the-art” poročila.

Vprašalnik sestoji iz 25 vprašanj in je anonimen.

Za izpolnjevanje bo potrebno do 5 minut.