Izjava za javnost

Out of the Box International, je skupaj s partnerji iz Cipra (CSI), Grčije (IED & AKMI), Italije (JUMP), Madžarske (IMRO), Slovenije (MIITR) in Srbije (EDUFONS) pričel z izvajanjem projekta: “CI-You: Circular economy youth leaders”.

CI-You projekt želi opolnomočiti mlade, da prevzamejo iniciativo in skozi organizirana usposabljanja spodbujati razvoj veščin, potrebnih za delovanje na področjih krožnega gospodarstva.

Marko Paunovic, direktor Out of the Box International, je poudaril pomembnost medsektorskega sodelovanja v promociji in spodbujanju izobraževalnih praks ter iniciativ za krožno gospodarstvo. Takšen koncept je še posebej pomemben pri delu z mladimi, saj različne organizacije pristopajo k ciljni skupini preko raznolikih kanalov in z uporabo lastnih praks, s čimer se zagotavlja višja stopnja aktivacije mladih.

Projekt promovira kakovost služb v krožnem gospodarstvu znotraj konzorcija partnerskih držav, preko usposabljanja mladih za pridobivanje potrebnih veščin za delovanje v tem sektorju. Potencial mladih za samo-zaposlovanje v krožnem gospodarstvu znotraj EU namreč še ni povsem realiziran. Veliko mladih ima strokovne kompetence, povezane s krožnim gospodarstvom, primanjkuje pa jim krožno-podjetniških veščin.

Osrednji cilj CI-You projekta je nadalje izboljšati stopnjo kulture zelenega podjetništva v Evropi, z usposabljanjem mladih na področjih znanja in konceptov o krožnem gospodarstvu oziroma:

(1) Usmerjati mlade h krožnemu gospodarstvu, da bodo koristili karierne priložnosti znotraj sektorja;

(2) razviti jasno definirano podjetniško strategijo krožnega gospodarstva za mlade v smeri oblikovanja zelenih delovnih mest;

(3) razviti prilagodljive učne vire, ki bodo zmožni zagotavljanja, spremljanja in prepoznave ključnih kompetenc za spodbujanje samo-zaposlovanja mladih oziroma njihove zaposljivosti v sektorju krožnega gospodarstva;

(4) omogočiti mladim, pedagogom, mladinskim organizacijam, odločevalcem in ostalim deležnikom razumevanje načel in koristi krožnega gospodarstva;

(5) širiti koncept krožnega podjetništva znotraj EU in širše, podpirati integrirane politike in naslavljati trenutne ovire za implementacijo načel krožnega gospodarstva v podjetniške strategije in cilje.

CI-You projekt izvaja 8 partnerjev, ki delujejo v Belgiji (OTB), Cipru (CSI), Grčiji (IED & AKMI), Italiji (JUMP), Madžarski (IMRO), Sloveniji (MIITR) in Srbiji (EDUFONS).

Za več informacij obiščite spletno stran: https://circulareconomyproject.org/.

Projekt sofinancira program Evropske unije, Erasmus+.